Vyberáme najlepšie PZP poistenie vášho auta

Na čo je povinne poistenie ?

Povinné zmluvné poistenie slúži na úhradu škôd na majetku a zdraví, ktorú spôsobíte vy svojim vozidlom niekomu inému, nie vám. PZP môžete vypovedať každý rok, a to tak, že minimálne 6 týždňov pred výročím (koncom platnosti) doručíte do poisťovne výpoveď.

 Poisťovne posielajú informáciu o cene PZP (tzv. následný predpis poistného) na ďalší rok 2 mesiace pred výročím, preto máte dostatok času na to, aby ste sa pozreli, či máte tú najvýhodnejšiu ponuku. V minulosti bolo možné uzatvárať PZP najmä na kalendárny rok (do 31.12.), preto je najčastejší termín na zmenu PZP 18.november. To je deň, kedy už musí byť výpoveď zmluvy v poisťovni. Následne po akceptovaní výpovede poisťovňou môžete uzatvoriť nové poistenie so začiatkom od 1.1. nasledujúceho roka. Je potrebné dodať, že takmer všetky poisťovne už uzatvárajú nové zmluvy PZP len na tzv. technický rok (zmluva platí napr. 1.6. – 31.5.).

Ak si uzatvoríte PZP na nové auto v máji a chcete podať výpoveď poistnej zmluvy, musíte ju podať 6 týždňov pred májovým výročím. Najvýhodnejšia forma poistenia auta je pzp online poprípade cez cez cenové porovnanie.

Aký je rozdiel medzi havarijným poistením a PZP?

Ako ste postrehli, doteraz sme stále hovorili iba o škode, ktorú spôsobíte tretej osobe. PZP sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na vašom vozidle vaším zavinením. Na úhradu škôd na vašom vozidle slúži havarijné poistenie.

Havarijné poistenie je dobrovoľné. Poisťovne ponúkajú možnosť, poistiť si rôzne riziká, okrem škody pri havárii to môže byť vandalizmus či krádež. Podľa štatistík, na Slovensku iba 20% áut má havarijnú poistku.

Podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov sa na slovenských cestách udialo k 30.6.2014 až 59 340 škodových udalostí. Preto naozaj zvážte, či sa vám oplatí jazdiť bez poistky…

Ďalšie články nájdete na https://technovinky.sk/