Životné poistenie

Životné poistenie je témou, s ktorou ste sa už určite stretli Podľa údajov Národnej banky Slovenska na trhu existuje viac ako 84000 zmlúv investičného životného poistenia, takže je pravdepodobné, že zmluvu životného poistenia máte dokonca aj uzatvorenú. Vzhľadom na dynamicky sa meniace možnosti na trhu poistenia a nízku finančnú gramotnosť klientov, ale aj finančných sprostredkovateľov, sa v našom článku pozrieme na to, aký je účel životného poistenia, na čo má slúžiť a ako sa naň pozerať v kontexte vlastných potrieb, a nie marketingových rečí predajcov.

1. Aký je účel uzatváraného/uzatvoreného životného poistenia?

Potrebujem kryť riziko smrti kvôli úveru? Potrebujem dostať dennú dávku v prípade pracovnej neschopnosti?

2. Akú potrebu mi daný produkt životného poistenia rieši?

Najmä pri produktoch životného poistenia so šetriacou, či investičnou zložkou by ste mali presne vedieť, či účelom poistky je šetrenie alebo poistenie. Je totižto málo pravdepodobné, aby jedna zmluva bola výhodná na šetrenie (na konci vyberiete viac peňazí, ako ste do produktu vložili) a zároveň výhodná z pohľadu poistenia

3. Je krytie rizika dostatočné? alebo Potrebujem dané životné poistenie? 

Stáva sa, že klienti majú uzatvorené zmluvy v nízkom veku, a nastavenie krytých rizík a poistných súm zodpovedalo ich vtedajšej situácii, no vzhľadom na ich aktuálne potreby je nedostatočné alebo naopak, momentálne už dané poistenie nepotrebujú a platia tak poisťovni zbytočne (ak zamestnávateľ v rámci zamestnaneckých benefitov vypláca zamestnancovi plnú mzdu počas prvých dvoch mesiacov pracovnej neschopnosti, tak za riziko práceneschopnosti nepotrebujete dávať peniaze poisťovni; prípadne ak podnikateľovi jeho firma vygeneruje príjem aj bez jeho prítomnosti, tak zvyčajne nepotrebuje poistenie denných dávok).

Životné poistenie – aké možnosti ponúka trh

Ak uvažujete nad životným poistením, je dobre vedieť, že poisťovne ponúkajú základné tri typy životného poistenia:

  • rizikové,
  • kapitálové,
  • investičné.

Ako vyzerá dobré (výhodné) životné poistenie?

Dobré životné poistenie v prvom rade zodpovedá Vašim aktuálnym potrebám. Môžete mať uzatvorenú zmluvu s kvalitnou poisťovňou, môžete mať taktiež uzatvorený veľmi dobrý produkt životného poistenia, avšak ak životné poistenie nemáte nastavené na to, čo aktuálne potrebujete, je Vám takýto produkt nanič.